Osallistujat

Tämä osallistujaluettelo sisältää niiden osallistujien nimet, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen. Lista on tarkoitettu vain osallistujien käyttöön ja sen käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty. Osallistujaluettelon tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Sukunimi
Etunimi
Titteli
Yritys
Aakula
Aleksi
Senior Associate
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Aalto
John
Projektimyyntipäällikkö
Helen Oy
Aaltonen
Kai
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
Aimonen
Tomi
Kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Alajoki
Ville
Tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki
Alastalo
Miikka
Projektipäällikkö, Partner
Partners at Noste Oy
Alastalo
Teemu
Projektipäällikkö, Partner
Partners at Noste Oy
Alhava
Otto
CTO
Fira Oy
Alonen
Jyrki
Vanhempi asiantuntija
RTC Vahanen Turku Oy
Antikainen
Hannu
Kiinteistöpäällikkö, Rakennuttaminen
OP-Palvelut Oy
Antinkari
Jyrki
Hankekehitysjohtaja
Posti Kiinteistöt Oy
Antola
Anne
Rakennuttamispäällikkö
Turun kaupunki
Asteljoki
Anna
Projektipäällikkö
Caverion Suomi Oy
Aula
Susanna
Viestintäpäällikkö
RAKLI ry
Aunio
Niila
Suunnittelujohtaja
Lujatalo Oy
Autio
Antti
Myyntijohtaja
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Auvinen
Outi
Projektipäällikkö
Espoon Asunnot Oy
Avikainen
Riku
Rakennuttajainsinööri
Senaatti-kiinteistöt
Bergman
Petri
Aluejohtaja
Bermanto Oy
Björkroth
Kiira
Senior Associate, asianajaja
Asianajotoimisto Merilampi Oy
Demander
Mikko
Ryhmäpäällikkö, projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ek
Pia
Projektipäällikkö
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Ekokoski
Vesa
Johtaja, pääkaupunkiseutu
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Erikkilä
Vesa
Toimitusjohtaja, arkkitehti
Innovarch Oy
Eriksson
Tom
Yksikönjohtaja
Sweco PM
Erkkilä
Juuso
Tiimipäällikkö
Sweco PM
Etelämäki
Päivi
vs. yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
Forsman
Jukka
Rakennuttamispäällikkö
Helsingin kaupunki
Fred
Tommi
Toimialajohtaja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY
Haaja
Teemu
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Haapalainen
Ari
Rakennuttajapäällikkö
Oulun kaupunki
Haapaniemi
Kari
Yksikönjohtaja
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Hakoma
Päivi
Laatupäällikkö
Sweco PM
Harjapää
Marjaana
Arkkitehti, pääsuunnittelija
UKI Arkkitehdit Oy
Harstila
Pekka
Hankekehityspäällikkö
Lujatalo Oy
Hautakoski
Timo
Myynti- ja markkinointijohtaja
Ramboll Finland Oy
Haverinen
Timo
Kiinteistöinsinööri
Oulun yliopisto
Havia
Aki
Johtaja, rakennuttaminen
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Heikkilä
Antti
Senior Project Manager
Sweco Industry Oy
Heikkinen
Sakari
Yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
Heino
Sauli
Suunnittelujohtaja
Granlund Oy
Heinonen
Minna
Johtaja
Destia Oy
Heinänen
Jarmo
Rakennuspäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Heinävaara
Kai
Hankekehitysinsinööri
Helsingin seurakuntayhtymä
Helenius
Kari
Toimitusjohtaja
LC Yhtiöt Oy
Hietamäki
Tarja
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Hillner
Päivi
Juristi
A-Insinöörit Oy
Hinkkala
Elisa
Rakennuttajainsinööri
Pirkkalan kunta
Hinkkanen
Kalevi
Yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
Hirvelä
Jussi
CIO
Senaatti-kiinteistöt
Hollmén
Mikko
Elinkaariliiketoiminan johtaja
Lujatalo Oy
Honkaniemi
Pirjo
Toimitusjohtaja
3L Education Oy
Huiko
Tomi
Myyntipäällikkö
Rakennuslehti
Huotari
Jukka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Hurmerinta
Charlott
Tiimipäällikkö
Sweco PM
Huttunen
Kari
Projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyttinen
Petri
Johtaja
Ramboll CM Oy
Hyttinen
Aleksi
Rakennuttajainsinööri
Partners at Noste Oy
Hytönen
Tuomas
Myyntipäällikkö
Fortum Power and Heat Oy
Hyvärinen
Petri
Rakennuttajapäällikkö
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Hyvärinen
Markku
Johtaja
Suomen Talokeskus oy
Hyvönen
Kari
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Hyypiä
Hannu
Rakennuttajakonsultti, projektipäällikkö
Indepro Oy
Hämäläinen
Juuso
Hallituksen puheenjohtaja
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
Hämäläinen
Pasi
Projektipäällikkö
Sponda Oyj, Sponda Real Estate Oy
Hämäläinen
Rauli
Projektipäällikkö
Vison Oy
Höyhtyä
Seppo
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Ikonen
Pia
Projektipäällikkö
Indepro Oy
Inkeroinen
Markku
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Innala
Tommi
Talotekniikkapäällikkö, LVIA-asiantuntija
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Iskala
Lena
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Isoherranen
Juha
Projektipäällikkö
Oulun kaupunki
Isotalo
Lauri
Rakennuttajajohtaja
Setlementtiasunnot Oy
Jaakkola
Olli
Rakennuttamisjohtaja
Sitowise Oy
Jaakkola
Marjo
Aluejohtaja, Turku
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Jaakola
Timo
Myyntipäällikkö
Scudo Solutions Oy
Jalkanen
Marko
Aluepäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Jalli
Jyrki
Toimitusjohtaja
IdeaStructura Oy
Jalo
Tapio
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Jalonen
Matti-Pekka
Rakennuttamisryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Jantunen
Jouni
Materiaalihallintopäällikkö
Poliisihallitus
Jantunen
Pauli
Toimitusjohtaja
Gravicon Oy
Johansson
Joel
Aluepäällikkö, Vaasa
Sweco PM
Jokinen
Sami
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniiikka
Jokinen
Heini
Projekti-insinööri
Hemsö Fastighets AB
Jouppi
Tarja
Yksikön päällikkö, myynti- ja markkinointiyksikkö
Helsingin kaupunki
Jouskari
Ville
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Juntunen
Anssi
Yksikönjohtaja, hankekehitys
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Juolevi
Timo
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Jäätvuori
Liisa
Kehitys- ja projektipäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kaarlela
Taru
Office Manager
UKI Arkkitehdit Oy
Kaija
Jyrki
vt. osastonjohtaja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY
Kailasalo
Harri
Executive Vice President
YIT Oyj
Kaira
Mikko
Johtava arkkitehti
UKI Arkkitehdit Oy
Kaiser
Anne
Vastuullisuuspäällikkö
Saint-Gobain Finland Oy
Kajala
Helena
Kunnossapitopäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Kalliolaakso
Jaana
Kehittämispäällikkö
Väylävirasto
Kallo
Juha
Talous- ja kiinteistöjohtaja
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kamppuri
Timo
Toimitusjohtaja
Suomen Aluerakennuttaja Oy
Kanerva
Pasi
Tekninen isännöitsijä
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kangasmaa
Kari
Rakennuttajapäällikkö
OP Kiinteistösijoitus Oy
Karhu
Juhani
Toimialajohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kari
Valtter
Toimitusjohtaja
Ramboll CM Oy
Karjalainen
Risto
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Karjula
Jaakko
Aluepäällikkö
Ramboll CM Oy
Karppelin
Juhani
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Karsimus
Pekka
Rakennuttajapäällikkö
Tyvene Oy
Karvinen
Sampsa
Projektipäällikkö
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Karvonen
Anu
Liiketoimintajohtaja
Kiinko
Kaski
Jarkko
Työpäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Keinänen
Hannu
Rakennuttajapäällikkö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keinänen
Jyrki
CEO
A-Insinöörit Oy
Keivaara
Jarko
Projektinjohtaja
Tays
Kemppainen
Henri
Rakennuttajapäällikkö
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Ketola
Janne
Toimitusjohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kettunen
Jukka
Kaupunki- ja kiinteistökehitys
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kilpeläinen
Jani-Matti
Projektipäällikö
Sponda Real Estate Oy
Kirves
Lassi
Lakimies, OTM
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy
Kiuru
Jari
Sähkötiimipäällikkö
Helsingin kaupunki
Kivelä
Jasmin
Rakennuttajainsinööri
Helsingin kaupunki
Kivi
Niina
Lakimies
Senaatti-kiinteistöt
Kivinen
Jarmo
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Kivioja
Karri
Johtava lakimies
Rakennusteollisuus RT ry
Kivirinne
Jouni
Kehityspäällikkö
Helen Oy
Knaappila
Osmo
Key Account Manager
Buildercom Oy
Koivisto
Timo
Kiinteistöinsinööri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Koivula
Teemu
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Koskela
Riikka
Projektipäällikkö
Granlund Oy
Koskenvesa
Anssi
Toimitusjohtaja
Mittaviiva Oy
Koski
Kosti
Myyntijohtaja
Optiplan Oy
Kousa
Pietari
Yksikön päällikkö
Ramboll Finland Oy
Kruus
Matti
Toimitusjohtaja
Indepro Oy
Kulha
Mervi
Projekti-insinööri
Väylävirasto
Kuoppamäki
Anu
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kurunmäki
Kimmo
Johtaja
RAKLI ry
Kuusakoski
Mikko
Head of Data and Analytics
YIT Oyj
Kuusisto
Jani
Projektipäällikkö, Tietopalvelut
Rakennustieto Oy
Kuutti
Minna
Projektipäällikkö
Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy
Kytäjä
Markku
Myyntipäällikkö
Pipelife Finland Oy
Könnö
Markku
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Laaksamo
Veli-Pekka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Laitto
Jonni
Rakennuttamisjohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Lallo
Jukka
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Lambert
Risto
Yksikönpäällikkö
Ramboll CM Oy
Lampén
Leena
Koulutuskoordinaattori
Kiinko
Latvala
Marika
Kehityspäällikkö
RAKLI ry
Laurikainen
Jyrki
Toimitusjohtaja
RAKLI ry
Laurila
Johannes
Projektipäällikkö
Sweco PM
Lehtikankare
Hannu
Rakennuspäällikkö
Espoon kaupunki
Lehtiö
Riku
Projektipäällikkö
Y-Säätiön palvelut Oy
Lehto
Jaana
Rehtori, kehitysjohtaja
Kiinko
Lehtovirta
Verneri
Rakennuttajapäällikkö
YLVA
Leinonen
Jukka
Rakennuttajapäällikkö
Sweco PM
Leoni
Juha
LVI-rakennuttaja
Helsingin kaupunki
Lindberg
Kimmo
Yksikön päällikkö
WSP Finland Oy
Lindholm
Markku
Director Real Estate Development
Barings Finland Oy
Lindqvist
Dennis
Myyntipäällikkö
El-Björn Oy
Lindstedt
Tuomo
Projektipäällikkö
Finavia Oyj
Liukko
Maarit
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Lompola
Milla
Rakennuttaja
Savon koulutuskuntayhtymä
Lonka
Heikki
Yksikön päällikkö
WSP Finland Oy
Loponen
Sari
Johtava kustannusasiantuntija
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mahkonen
Jarkko
Koulutuspäällikkö
Kiinko
Malinen
Taro
Rakennuttajapäällikkö
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Malkki
Mika
Rakennuttajapäällikkö
Länsimetro Oy
Mallius
Jyrki
Johtaja
Ramboll CM Oy
Manninen
Pekka
Kehityspäällikkö, rakennuttamisen tietopalvelut
Vastuu Group Oy
Mansisto
Kimmo
Johtava arkkitehti
Uki Arkkitehdit Oy
Martinkauppi
Kirsi
Hallitusneuvos
Ympäristöministeriö
Mattila
Ermo
Kaupunkitekniikan päällikkö
Riihimäen kaupunki
Mattila
Ilkka
Projektijohtaja
WSP Finland Oy
Mattila
Helena
Projektijohtaja
NCC Property Development Oy
Merikallio
Lauri
Osakas, johtaja
Vison Oy
Meriluoto
Teemu
Projekti-insinööri
Sweco PM
Meszka
Katriina
Yksikön päällikkö
WSP Finland Oy
Metsälä
Tommi
Rakennuttajapäällikkö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Miettinen
Anja
Rakennuttajapäällikkö RAP
Senaatti-kiinteistöt
Mikkola
Jari
Rakennuspäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Mikkonen
Pekka
Rakennuttaja
Laukaan kunta
Mikkonen
Krista
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Ympäristöministeriö
Moksén
Petri
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mustonen
Mika
Projektipäällikkö
Lujatalo Oy
Muttonen
Tapani
Osastonjohtaja
Granlund Oy
Myllynen
Kimmo
Kunnossapitopäällikkö
Tampereen kaupunki
Mäenpää
Heikki
Aluepäällikkö, Tampere
Sweco PM
Mäkelä
Kimmo
Rakennuttajapäällikkö
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Mäkelä
Hannes
Project Manager
Jones Lang LaSalle Finland Oy
Mäkelä
Jussi
Projektipäällikkö
Sweco PM
Mäkelä
Ari
Projektipäällikkö
Väylävirasto
Männikkö
Tero
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Määttä
Mika
Järjestelmäpäällikkö
Finavia Oyj
Nerg
Tuomo
Toimialajohtaja
Sitowise Oy
Nevala
Vesa
Tekninen päällikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Niemelä
Ossi-Mikko
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Nieminen
Mikael
Kiinteistöpäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Niininen
Janne-Pekka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Nisonen
Ari
Kiinteistöpäällikkö, arkkitehti
Helsingin yliopisto
Niukko
Petteri
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Nordberg
Jussi
Rakennustöiden valvoja
Helsingin kaupunki
Nurho
Kai
Johtaja
Are Oy
Nurmi
Antti
Rakennesuunnittelija
IdeaStructura Oy
Nurminen
Martti
Projektijohtaja
Finavia Oyj
Nurminen
Niina
Tiimiesimies, rakennuttajapäällikkö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Nurro
Timo
Tiimipäällikkö
Sweco PM
Nuutinen
Tommi
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Nyholm
Mikael
Myyntipäällikkö, suunnittelijamyynti
Saint-Gobain Finland Oy
Nykter
Ulla
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Granlund Consulting Oy
Nyström
Stefan
Toimitusjohtaja
Finnmap Infra Oy
Näriäinen
Markus
Sairaalainsinööri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Toimitilat
Oja
Timo
Projekti-insinööri
Raision kaupunki
Olkkonen
Olli
Rakennuttajapäällikkö
YLVA
Orjala
Timo
Tilapalvelupäällikkö
Pirkkalan kunta
Orsjoki
Ari
Tulosaluejohtaja
Savon koulutuskuntayhtymä
Outinen
Hannu-Pekka
Project Engineer
Jones Lang LaSalle Finland Oy
Paajanen
Ari
Projektipäällikkö
Kruunuasunnot Oy
Paakkari
Antti
Projektipäällikkö
IdeaStructura Oy
Paananen
Jorma
Liiketoimintajohtaja Infra
Fimpec Oy
Pakarinen
Sami
Johtava ekonomisti
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Pakka
Tuomas
Insinööri (AMK)
Rakennuttajakaari Oy
Palmu
Tuomo
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Partanen
Jarmo
Ylitarkastaja
Poliisihallitus
Pasula
Kristiina
Kiinteistöjohtaja
Keravan kaupunki
Pekkanen
Erkki
Yksikön päällikkö
Ramboll CM Oy
Pelkonen
Minna
Työpäällikkö
Espoon kaupunki
Pelli
Minna
Koulutuskoordinaattori
Kiinko
Pensamo
Martti
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Perttunen
Jyrki
Lean-valmentaja
HUS Yhtymähallinto
Pessi
Pekka
Aluepäällikkö
Optiplan Oy
Piironen
Juuso
Myyntijohtaja
Rototec Oy
Pirttilä
Leena
Rakennuttajapäällikkö
Lahden kaupunki
Pitkänen
Anne
Koulutuspäällikkö
Kiinko
Pohjonen
Mika
Partner
Frontia Asianajotoimisto Oy
Priha
Matti
Hankepäällikkö
Helsingin Seurakuntayhtymä
Putkonen
Heikki
Projektipäällikkö
Finavia Oyj
Pylväs
Sirpa
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Pyy
Petri
Projekti-insinööri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Pöyhönen
Petro
Rakennuttamisen asiantuntija
Boost Brothers Oy
Raad
Hassan
Tuotepäällikkö
Saint-Gobain Finland Oy
Rakkola
Vesa
Investointipäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Rantala
Pekka
Projektijohtaja
Indepro Oy
Rantala
Jani
Projektipäällikkö
Indepro Oy
Rautaheimo
Patrik
Toimitusjohtaja
Elomatic Oy
Rautio
Teijo
Työpäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Rautio
Kati
Myyntipäällikkö
Optiplan Oy
Reinikainen
Jari
Tekninen myynti
Talokaivo Oy
Rekola
Mirkka
Asiantuntija
Senaatti-kiinteistöt
Repo
Jukka
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Reunanen
Sanna
Rakennuttajapäällikkö
LähiTapiola Kiinitestövarainhoito Oy
Rinta-Jaskari
Esa
Rakennuttamisen vastuuyksikön esimies
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Rintala
Petri
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ritonummi
Anna
Projektipäällikkö
VAV Asunnot Oy
Roinisto
Jarmo
Hankejohtaja
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Romppanen
Pekka
Projektipäällikkö
Indepro Oy
Ronni
Ruut
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Ruohonen
Tiina
Asianajaja
Asianajotoimisto Ratiolex Oy
Råman
Tuula
Toiminnanjohtaja
Rakentamisen Laatu RALA ry
Räisänen
Jouko
Rakennuttajapäällikkö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Räsänen
Niko
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Räsänen
Terttu
työpäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Rötsä
Kaarina
Kiinteistökehityspäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Saarela
Jani
Rakennuttamispäällikkö
Sweco PM
Saarela
Kaisa
Koulutuspäällikkö
Kiinko
Saari
Markus
Hankekehitysjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Saarikoski
Juha
Projektijohtaja
Helsingin kaupunki
Saarinen
Jenni
Projektipäällikkö
Ramboll CM Oy
Saarinen
Petri
Kiinteistöjohtaja
Kruunuasunnot Oy
Saarinen
Asko
Suunnittelupäällikkö, rakennusautomaatio-osasto
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Saatsi
Pekka
Toimitusjohtaja
Saatsi Arkkitehdit Oy
Sahlberg
Sari
Hankekehitysinsinööri
Helsingin seurakuntayhtymä
Salmela
Markus
Hankekehitysjohtaja
Destia Oy
Salmi
Jari
Liiketoimintajohtaja
Granlund Consulting Oy
Salmikivi
Teppo
Toimitilajohtaja
Helsingin yliopisto
Salo
Jari
Partneri
Juuriharja Consulting Group Oy
Sarvell
Fredrik
Business- & technical development manager
YIT Sverige
Savolainen
Jyri
Rakennuttajapäällikkö
Sponda Real Estate Oy
Savolainen
Juha
Osastojohtaja
Raksystems Insinööritoimisto OY
Segerholm
Heidi-Mari
Teknisen tuen päällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Seitaniemi
Kari
Toimitusjohtaja
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Siitari
Marko
Projektipäällikkö
Suomen Talokeskus Oy
Silvast
Samuli
Project Engineer
Jones Lang LaSalle Finland Oy
Silvennoinen
Janne
Kustannusasiantuntija
FMC Laskentapalvelut Oy
Silventoinen
Tatu
Director
Jones Lang LaSalle Finland Oy
Sinkkonen
Jaana
Palvelukoordinaattori
Rakennustieto Oy
Sivunen
Matti
Hallituksen puheenjohtaja
Boost Brothers Oy
Sjöblom
Anton
Avainasiakaspäällikkö
Saint-Gobain Finland Oy
Smeds
Oskar
Myyntipäällikkö
Congrid Oy
Smolander
Juha-Pekka
Johtaja, rakennetekniikka
Ramboll Finland Oy
Snellman
Jouko
Yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
Somersalmi
Mikko
Tekninen johtaja
RAKLI ry
Sormunen
Piia
Johtaja
Granlund Consulting Oy
Stoor
Pia
Asianajaja
Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy
Sulonen
Toni
Projektipäällikkö
EcoReal oY
Sundell
Niko
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Sundvall
Sirkka-Liisa
vs. tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki
Suomalainen
Esa
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Säkö
Markku
Toimitusjohtaja
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Säynätjoki
Timo
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Tammi
Ossi
Yksikön päällikkö
WSP Finland Oy
Tanhuanpää
Jussi
Toimitusjohtaja
Lujatalo Oy
Tanskanen
Raimo
Toimitusjohtaja
FMC Laskentapalvelut Oy
Thome
Markus
Kiinteistöpäällikkö
Ylva Palvelut
Thors
Michael
Aluejohtaja
El-Björn Oy
Tiainen
Jukka
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki,Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Ticklèn
Anssi
Rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Timonen
Esa-Pekka
Projektipäällikkö
Finavia Oyj
Toivanen
Janne
Tuotantojohtaja
Lehto Asunnot Oy
Toivonen
Aulis
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Tomperi
Sami
Projektipäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Tschokkinen
Johanna
Johtava asiantuntija
WSP Finland Oy
Tuimala
Jarno
Toimitusjohtaja
Kiinko
Tuohi
Hannu
Hankepäällikkö
Lehto Asunnot Oy
Tuominen
Hanna
Asianajaja
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy
Tuomola
Jussi
Kiinteistöpäällikkö
Helsingin yliopisto, tilat ja kiinteistöt -toimiala
Turpeenniemi
Kimmo
Arkkitehti
UKI Arkkitehdit Oy
Turppa
Olli
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Turunen
Pekka
Osastonjohtaja
Granlund Kuopio Oy
Turunen
Mikko
Toimitusjohtaja
Fimpec Oy
Turunen
Pekka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Tykkä
Joonas
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Tynninen
Sanna
Projektipäällikkö
Finavia Oyj
Törnqvist
Jari
Projektijohtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Töyräs
Jarmo
Varatoimitusjohtaja
Aro Systems Oy
Vainionpää
Jarkko
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Vainiotalo
Vesa
Kiinteistöjohtaja
HUS Tilakeskus
Valpola
Annika
Projektipäällikkö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Valtari
Juha
Toimialajohtaja
Ramboll Finland Oy
Valtonen
Perttu
Yksikönjohtaja
Sweco PM
Valtonen
Rami
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Vatanen
Laura
Toimitusjohtaja, Founder
Partners at Noste Oy
Veikkolainen
Jani
Tilapalvelupäällikkö
Laukaan kunta
Vesterinen
Mika
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Vierikko
Eero
Myynti
Bermanto Oy
Viinanen
Jari
Ympäristöpäällikkö
Vantaan kaupunki
Vikkula
Pekka
Projektinjohtaja
Espoon kaupunki
Viljander
Janita
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Virsu
Johanna
Rakennuttamisen asiantuntijaryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Virta
Tapio
Hankekehitysjohtaja
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
Virtala
Jari
Taloautomaatiopäällikkö
Helsingin kaupunki
Virtanen
Mari
Arkkitehti
Turun kaupunki
Virtanen
Pirita
Toimitusjohtaja, sovittelija
Private Mediator Oy
Virtanen
Tommi
Projektipäällikkö
Teollisuuden Voima Oyj
Visunen
Kari
Kehityspäällikkö
Valio Oy
Voutilainen
Heikki
Rakennuttajainsinööri
Naantalin kaupunki
Vuorela
Mari
Viestintäpäällikkö
Kiinko
Vähäsöyrinki
Jukka
Rakennuttajainsinööri
Laukaan kunta
Väänänen
Harri
Liiketoimintajohtaja
WSP Finland Oy
Westermark
Lars
Johtaja
Väylävirasto
Wright
Virve
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Yli-Rantala
Marko
Rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Yli-Säntti
Jaakko
Toimitusjohtaja
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Yli-Villamo
Harri
Toimitusjohtaja
WSP Finland Oy