Jyrki Oinaanoja

Yksikön päällikkö, Ramboll Finland Oy