Laura Pääkkönen

Rakennuttajapäällikkö, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr