Osallistujat

Tämä osallistujaluettelo sisältää niiden osallistujien nimet, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen. Lista on tarkoitettu vain osallistujien käyttöön ja sen käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty. Osallistujaluettelon tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Jos nimesi on virheellisesti listalla, puuttuu sieltä tai sinulla on jotain huomautettavaa, olethan yhteydessä, niin voimme korjata asian.

Ota yhteyttä

 

Sukunimi
Etunimi
Titteli
Yritys
Aakula
Aleksi
Asianajaja
Asianajotoimisto Applex Oy
Aaltonen
Sonja
Projekti-insinööri
Lujatalo Oy
Aho-Manninen
Leena
Projektipäällikkö
A-Kruunu Oy
Alajoki
Ville
tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki
Alatalo
Kari
Erityisasiantuntija, rakennuttamistieto
Senaatti-kiinteistöt
Alvoittu
Antti
Asiakkuus- ja myyntijohtaja
A-Insinöörit Oy
Antikainen
Matti
DI
Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy
Anttila
Jyrki
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Anttilainen
Ari
Director, Project Management
Intecon Oy
Anttinen
Tarmo
Partner elect
Asianajotoimisto Norra Oy
Appelqvist
Johan
Operatiivinen johtaja
Fimpec PMO Oy
Arolainen
Ville
Avainasiakaspäällikkö
Abloy Oy
Artinsalo
Merja
Ryhmäpäällikkö
Puolustuskiinteistöt
Aula
Susanna
Viestintäpäällikkö
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
Aunio
Niila
Hankekehitysjohtaja
Lujatalo Oy
Aunio
Risto
Lakimies
Talonrakennusteollisuus ry
Berg
Marko
osastopäällikkö projektinjohto ja valvonta
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Björkroth
Kiira
Asianajaja
Asianajotoimisto Merilampi Oy
Demander
Mikko
Ryhmäpäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ek
Pia
Projektipäällikkö
Setlementtiasunnot Oy
Eklund
Kim
Talotekninen asiantuntija
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Ekman
Tom
EVP
YIT Oyj
Ekokoski
Vesa
Johtaja, PKS
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Elg
Pertti
rakennusmestari
Tuusulan kunta
Elo
Sakari
Johtaja, rakennuttaminen
Kansallis Oy
Elston-Hämäläinen
Eva
lakimies
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Eriksson
Esko
Toimitusjohtaja
Jyväskylän Jäähalli Oy
Erkkilä
Juuso
Ryhmäpäällikkö
Sweco PM
Eskelinen
Timo
Rakennuttajapäällikkö
Puolustuskiinteistöt
Eskola
Mika
Senior Advisor
Ramirent Finland Oy
Estola
Markku
Rakennuttajapäällikkö
OP Osuuskunta
Fagerström
Tomas
development manager
Citycon Oyj
Fröjd
Vesa
Avainasiakaspäällikkö
Abloy oy
Haaja
Teemu
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Haapakari
Janne
Asianajaja
Asianajotoimisto Applex Oy
Haapaniemi
Tuomas
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Haapoja
Sami
Program Manager
YIT
Haarma
Katja
Liiketomintajohtaja
Kiinko
Haimila
Roope
Projektijohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Halonen
Jani
rakennuttajapäällikkö
Senaatti kiinteistöt
Halonen
Aimo
Asianajaja
Lieke Asianajotoimisto Oy
Hanka
Tomi
myyntipäällikkö
One4all Finland Oy
Hanson
Robert
Projektiarkkitehti
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Harju-Säntti
Hanna
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Harjula
Liisa
Pirkanmaan projektipalveluiden osastopäällikkö
Raksystems
Hartikainen
Unto
Rakennuttamis- ja kehitysjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Hautakoski
Timo
Chief Client Officer
Sweco Finland Oy
Haverinen
Tiitus
Projekti-insinööri
Granlund Oy
Havia
Aki
Johtaja
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Heikkinen
Sakari
Yksikönpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Heimala
Mika
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Heino
Sauli
Osastonjohtaja, Korjausrakentaminen
Granlund Oy
Heinävaara
Kai
hankepäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Heiskanen
Harri
Talotekniikan asiantuntija
Espoon Seurakuntayhtymä
Hentilä
Sami
Toimitusjohtaja
Intecon Oy
Henttinen
Tomi
innovaatiojohtaja
Gravicon Oy
Hietamäki
Tarja
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Hildén
Sari
Tilapäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Hinkkanen
Kalevi
Tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Hirvonen
Maiju
Ympäristöliiketoiminnan johtaja
Boost Brothers Oy
Hollmén
Mikko
Toimialajohtaja
Lujatalo Oy
Holmberg
Rasmus
johtaja, rakennuttaminen
YIT Suomi Oy
Holmqvist
Jessica
Projektijohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Holopainen
Tarja
Rakennuttajainsinööri
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Honkaniemi
Pirjo
Toimitusjohtaja
3L Education Oy
Huhtala
Timo
Suunnittelujohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Huiko
Tomi
Myyntipäällikkö
Rakennuslehti
Huitti
Erkki
Tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Huttunen
Kari
Ryhmäpäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hynninen
Jussi
Rakennuttamisjohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyttinen
Markus
osastopäällikkö LVIA
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Hyypiä
Hannu
Rakennuttajakonsultti
Indepro Oy
Hämäläinen
Ossi
Myyntipäällikkö
Scudo Solutions Oy
Hämäläinen
Tuukka
Lakiasiainjohtaja
Jatke Oy
Höyhtyä
Seppo
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Ihalainen
Jaana
toimitusjohtaja
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Ikonen
Pia
Projektipäällikkö
Indepro Oy
Inkeroinen
Markku
projektipäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Isomöttönen
Jouni
Rakennuttamisjohtaja
A-Kruunu Oy
Isoranta
Timo
Yksikönjohtaja
Sweco PM Oy
Jaarinen
Tatu
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Jaarto
Petri
Tuotepäällikkö, RTS-ympäristöluokitus
Rakennustieto Oy
Jalli
Jyrki
Toimitusjohtaja
IdeaStructura Oy
Jalo
Mikko
TATE-asiantuntija
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Jalo
Tapio
Erityisasiantuntija
Senaatti-kiinteistöt
Jantunen
Pauli
toimitusjohtaja
Gravicon Oy
Johansson
Janne
Rakennuttajapäällikkö
Länsimetro Oy
Jokinen
Heini
Projektipäällikkö
Hemsö Suomi Oy
Jouskari
Ville
Projektipäällikkö
Stara, Rakennustekniikka, Korjausrakentaminen
Juolevi
Timo
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Jurvanen
Marleena
Projektinjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Jyrkkäranta
Henri
rakennuttamispalvelujohtaja
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Jänkälä
Ari-Matti
yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Järvinen
Eetu
Rakennuttajakonsultti
Premico Consulting Oy
Jäväjä
Joonas
Työpäällikkö
Consti Korjausrakentaminen Oy
Kaikkonen
Petri
Aluepäällikkö, Kuopio
Sweco PM
Kaikkonen
Arto
Asianajaja
Lexia Asianajotoimisto Oy
Kainulainen
Laura
Head of Sustainability
Ramboll Finland Oy
Kaiser
Anne
Vastuullisuuspäällikkö
Saint-Gobain Finland Oy
Kajala
Helena
projektipäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Kajander
Juho-Kusti
toimitusjohtaja
Boost Brothers Oy
Kalli
Päivi
Rakennuttajainsinööri
Porin kaupunki, Tekninen toimiala
Kamppuri
Timo
Toimitusjohtaja
Suomen Aluerakennuttaja Oy
Kanerva
Pasi
kiinteistöpäällikkö
Helsingin toimitilat Kiinteistö Oy
Kangasmaa
Kari
Rakennuttajapäällikkö
OP Kiinteistösijoitus Oy
Kapanen
Seppo
Kehitysjohtaja
Kymppirakenne Oy
Karhu
Juhani
toimialajohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kariluoma
Simo
Investointipäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Karjula
Jaakko
yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Karsimus
Pekka
Rakennuttajapäällikkö
Tyvene Oy
Karvonen
Jarkko
Rakennuttamisryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Karvonen
Anu
Liiketoimintajohtaja
Kiinko
Kaski
Jarkko
työpäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara Rakennustekniikka
Kataja
Juha
kiinteistöpäällikkö
HUS Tilakeskus
Kaukanen
Kimmo
Asiakkuuspäällikkö
Rakennustieto Oy
Keivaara
Jarko
Projektinjohtaja
Pirkanmaan Hyvinvointialue
Kellokumpu
Antti
Rakennuttajainsinööri
Tuusulan kunta
Keskinen
Anna
tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Kess
Juho
Projektipäällikkö
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Ketola
Janne
Toimitusjohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ketomäki
Jaakko
Työelämäprofessori / johtava asiantuntija
Aalto-yliopisto / Motiva Oy
Kettunen
Jukka
kaupunkikehitysjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen OY
Kiiskinen
Ari
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Kippo
Saara
Projektinjohtaja
noste.io
Kivekäs
Tuomas
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ OY
Kivelä
Jari
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Kivi
Niina
Lakimies
Senaatti-kiinteistöt
Kivinen
Jarmo
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Kivioja
Karri
Lakimies
Rakennusjuridiikka Kivioja
Koimäki
Kasperi
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Koivisto
Timo
Rakennuttamispäällikkö
Pohjanmaan hyvinvointialue
Kolhonen
Riku
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Konttinen
Henri
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Korhonen
Vili
Tilannekuva-asiantuntija
Sweco PM
Koskela
Riikka
Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy
Koskelainen
Vesa
CEO
Rapp Oy
Koski-Lammi
Lotta
Hankejohtaja
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Koskinen
Sini
Puurakentamisen asiantuntija
Ympäristöministeriö
Koskipalo
Jarkko
yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kruus
Matti
Hallituksen puheenjohtaja
Indepro Oy
Kuoppamäki
Anu
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kurttila
Juha-Antti
rakennuttajapäällikkö
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Kurunmäki
Kimmo
johtaja, yhdyskunta & infra
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
Kuusipuska
Johanna
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Kuustonen
Jarno
Kiinteistökehityspäällikkö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Kuutti
Minna
Projektipäällikkö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Kylliäinen
Mikko
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Kyläkoski
Eeva
projektipäällikkö
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Kytömäki
Jesse
Rakennuttajainsinööri
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Könnö
Markku
yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Lahtinen
Roope
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Lahtinen
Jari
Avainasiakaspäällikkö
Grano Oy / Sokopro
Laitto
Jonni
Rakennuttamisjohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Lakanen
Anni
Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Lallo
Jukka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Lambert
Risto
Yksikön päällikkö
Ramboll CM OY
Lampinen
Panu
rakennuttajapäällikkö
Sitowise Oy
Latvala
Marika
Kehityspäällikkö
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Laurikainen
Jyrki
Toimitusjohtaja
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
Laurila
Riitta
suunnitteluarkkitehti
Tuusulan kunta
Laurila
Johannes
Ryhmäpäällikkö
Sweco PM
Lehtiö
Riku
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Lehtola
Kari
Suunnittelujohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Lehtovirta
Verneri
Rakennuttajapäällikkö
Ylva Palvelut Oy
Leikas
Ville
Projektinjohtaja, Partner
noste.io
Leino
Marko
rakennuttajapäällikkö
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Lemström
Juha
johtaja
Senaatti-kiinteistöt
Lepistö
Juho
Liiketoimintajohtaja
Granlund
Leppänen
Timo
Toimialajohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Liljeblad
Sonja
Tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Lindell
Merja
Myyntipäällikkö
VertoNordic Oy
Lindstedt
Tuomo
Projektipäällikkö
Finavia Oyj
Linna
Teemu
Projektipäällikkö
Stara, Rakennustekniikka, Korjausrakentaminen
Linnossuo
Olli
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Lonka
Heikki
Kuntakehitysjohtaja
Tuusulan kunta
Louhikoski
Tiina
Rakennuspäällikkö
Tuusulan kunta
Lundström
Kennet
Rakennuttamisen asiantuntija, osakas
Boost Brothers Oy
Luodemäki
Reima
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Lyhykäinen
Samuel
Analyytikko
Senaatti-kiinteistöt
Lång
Rosa
Asianajaja
Lieke Asianajotoimisto Oy
Lähdesmäki
Henri
Myynti- ja markkinointijohtaja
Scudo Solutions Oy
Lähteinen
Pirkka
Aluejohtaja
Consti Korjausrakentaminen Oy
Lönnblad
Juho
Asianajaja
Lieke Asianajotoimisto Oy
Mahkonen
Jarkko
Koulutuspäällikkö
Kiinteistöalan koulutussäätiö
Malinen
Taro
johtaja, rakennuttaminen
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Malkki
Mika
Rakennuttajapäällikkö
Länsimetro Oy
Marila
Jarno
rakennuttajainsinööri
Porin kaupunki, Tekninen toimiala
Matikainen
Jarkko
Johtaja
Finavia Oyj
Matsinen
Martti
Toimitusjohtaja
PiiMat Oy
Matti-Pekka
Jalonen
Rakennuttamisryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Maunu
Jarmo
Myyntijohtaja
Adven Oy
Meijula-Laaksonen
Elina
Tilapalvelupäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Merikallio
Lauri
Asiantuntija, osakas
Vison Oy
Meriluoto
Teemu
Ryhmäpäällikkö
Sweco PM
Mero
Mitro
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Meszka
Katriina
liiketoimintajohtaja
WSP Finland Oy
Metsälä
Tommi
Rakennuttajapäällikkö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Miettinen
Anja
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Montonen
Alisa
Asianajaja
Lieke Asianajotoimisto Oy
Multanen
Jussi
Aluepäällikkö, Tampere
Sweco PM
Muttonen
Tapani
Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy
Mäkelä
Jussi
Johtaja, Rakennuttamispalvelut
Retta Management Oy
Mäkelä
Torsti
Johtaja, kustannuslaskenta
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mäki
Kimmo
projektijohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mäkinen
Jukka
Toimialajohtaja
Consti Korjausrakentaminen Oy
Määttä
Mika
Järjestelmäpäällikkö
Finavia Oyj
Naamanka
Jaakko
Yksikön johtaja
Sweco PM
Nevala
Vesa
Tekninen päällikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Nevalainen
Timo
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Niemelä
Ossi-Mikko
Rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Nieminen
Mikael
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Niemistö
Emma
Osakas, asianajaja
Asianajotoimisto Merilampi Oy
Niininen
Janne-Pekka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Niitynpää
Essi
Juristi
Lieke Asianajotoimisto Oy
Niskanen
Jukka
Rakennuttajapäällikkö
Avara Oy
Nurminen
Martti
Projektijohtaja
Finavia Oyj
Nurminen
Niina
Tiimiesimies
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Nuutinen
Tommi
Projektipäällikkö
Stara, Rakennustekniikka, Korjausrakentaminen
Nykter
Ulla
Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy
Nyström
Teemu
Kiinteistömanageri
Helen Oy
Näriäinen
Markus
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ojala
Jouni
Johtaja, digitaaliset hankepalvelut
Granlund Oy
Olkkonen
Jyri
Projektitoimiston päällikkö
Tuusulan kunta
Olmo
Amanda
Juristi
Lieke Asianajotoimisto Oy
Orjala
Timo
Tilapalvelupäällikkö
Pirkkalan kunta
Ortju
Petri
Toimitusjohtaja, projektijohtaja
DUCO Rakennuttaja Oy
Paakkari
Antti
Projektipäällikkö
IdeaStructura Oy
Paananen
Jorma
Liiketoimintajohtaja
Fimpec PMO Oy
Pajunen
Marko
Rakennuttajapäällikkö
Tampereen Sähkölaitos Oy
Pallassalo
Mila
Koulutuskoordinaattori
Kiinko
Palm
Anneka
Tiimipäällikkö
Rakennustieto Oy
Pasula
Kristiina
Kiinteistöjohtaja
Keravan kaupunki
Peltola
Henri
Aluepäällikkö, Suunnittelijapalvelu
Saint-Gobain Finland Oy
Pennanen
Miika
rakennuttajainsinööri
Porin kaupunki, Tekninen toimiala
Penttinen
Katriina
development director
Citycon Oyj
Perätalo
Katja
Specialist Partner
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Petäjäniemi
Pekka
Hankintajohtaja
Väylävirasto
Pietarila
Jari
Rakennuttamisryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Pihlström
Pami
Kiinteistöjohtaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Pitkänen
Jari
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Pitkänen
Anne
Koulutuspäällikkö
Kiinko
Pokela
Leena
rakennuttajainsinööri
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Posti
Ville
Head of Sustainablity Advisory
Reagle Oy
Potka
Kukka
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Priha
Matti
hankepäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Puromäki
Matti
Kiinteistöpäällikkö
OP Kiinteistösijoitus Oy
Pöllönen
Joona
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Pöyhönen
Petro
Johtaja, rakennuttamisen ratkaisut
Boost Brothers Oy
Raatikainen
Tino
Rakennuttajapäällikkö
Hemsö Suomi Oy
Rajala
Tomi
Aluepäällikkö
Saint-Gobain Finland Oy
Rantala
Jani
Toimitusjohtaja
Indepro Oy
Rautiainen
Jouko
sähköteknikko
Tuusulan kunta tilapalvelut
Rautio
Teijo
työpäällikkö
Helsingin kaupunki, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, Rakennustekniikka
Rautkylä
Juuso
toim.joht.
Rautkylä Konsultointi Oy
Raveala
Jarmo
yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Rekola
Mirkka
Asiantuntija, ympäristövastuu ja tietomallinnus
Senaatti-kiinteistöt
renholm
kai
Liiketoimintajohtaja
Rakennustieto Oy
Rinta-Jaskari
Anja
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Rinta-Luoma
Jukka
Asiantuntija
Fingrid Oyj
Rintala
Petri
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Rohula
Pekka
Avainasiakaspäällikkö
Buildercom Oy
Romppanen
Pekka
Projektipäällikkö
Indepro Oy
Ronni
Ruut
yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Rosenström
Maria
Myynti- ja asiakkuuspäällikkö
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Rouvinen
Jani
Kiinteistötyönjohtaja
Espoon seurakuntayhtymä
Ruusunen
Olli
Asiantuntija, tietomallinnus
Senaatti-kiinteistöt
Räisänen
Jouko
Rakennuttajapäällikkö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Rämö
Pia
Liiketoimintajohtaja
Rakennustieto Oy
Rötsä
Kaarina
kiinteistökehityspäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Saarela
Johanna
Kiinteistöjohtaja
NAL Asunnot Oy
Saarela
Kaisa
Koulutuspäällikkö
Kiinko
Saarinen
Anssi
Avainasiakaspäällikkö
Buildercom Oy
Saarinen
Olli
Projektipäällikkö
Ylva Palvelut Oy
Saarinen
Jani
partner
Vison Oy
Saarinen
Joel
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Saarinen
Petri
kiinteistöjohtaja
Kruunuasunnot Oy
Saarniaho
Karoliina
Ympäristöasiantuntija
Väylävirasto
Sairanen
Jari
aluepäällikkö
Welado Oy
Salmenoja
Attina
Projektipäällikkö
YIT Suomi OY
Salmikivi
Teppo
Toimitilajohtaja
Helsingin yliopisto
Salminen
Juha
Salmicon Oy
Salmicon Oy
Salminen
Miika
aluepäällikkö
Welado Oy
Salonen
Kai
asianajaja
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Savola
Mika
Kiinteistönhoitopäällikkö
Tuusulan kunta
Savolainen
Juha
Liiketoimintajohtaja
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Sepp
Kristo
cost control and development manager
Citycon Oyj
Seppänen
Hannu-Pekka
Projektipäälikkö, rakennuttaminen
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Siljander
Henri
Yksikön johtaja
Sweco PM
Silvennoinen
Janne
Johtava Kustannusasiantuntija
Sweco PM Oy
Simola
Veera
Projekti-insinööri
Hemsö Suomi Oy
Simpanen
Mikko
Tilapalvelupäällikkö
Tuusulan kunta/Tilapalvelut
Siren
Carl
Rakennuttamisjohtaja
HUS Kiinteistöt Oy
Skogberg
Simo
Johtava asiantuntija
Raksystems
Sohlberg
Jukka
Käyttöönottojohtaja
Sweco PM
Somersalmi
Mikko
Tekninen johtaja
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Somersalmi
Mikko
Tekninen johtaja
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry.
Sorama
Emilia
Rakennuttajapäällikkö
Vaasan kaupunki
Sormunen
Piia
Kehitysjohtaja
Granlund Oy
Sundell
Niko
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Suojanen
Mika
rakennuttajainsinööri
Porin kaupunki, Tekninen toimiala
Suojanen
Risto
Toimitusjohtaja
Granlund Tampere Oy
Surakka
Esa
Tuotantojohtaja
Consti Korjausrakentaminen Oy
Syystö
Jari
Rakennuttajajohtaja
Satakunnan hyvinvointialue
Tainio
Jari
Aluejohtaja, Tampere / Hämeenlinna
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Talonen
Jussi
Projekti-insinööri
PiiMat Oy
Tammi
Ossi
Yksikönpäällikkö
WSP Finland Oy
Tanner
Heikki
Lakiasiainjohtaja
ARE Oy
Tanskanen
Raimo
Senior advisor
GCM Konsultointi Oy
Tarri
Mikko
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Tarvainen
Jussi
Avainasiakaspäällikkö
Buildercom Oy
Taskila
Liisa
Yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
Tepponen
Maria
Projektipäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Thors
Michael
Aluejohtaja
El-Björn Ab Oy
Toikkanen
Anna
Asiakkuuspäällikkö
Raksystems
Toivonen
Aulis
Tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Tomperi
Sami
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Tuimala
Jarno
toimitusjohtaja
Kiinko
Tulokas
Maarit
Rakennuttajajohtaja
Koy Laakson yhteissairaala
Tuomainen
Sanni
Hankekehitysjohtaja
Premico Consulting Oy
Tuomela
Antti
Yksikönjohtaja, hankekehitys
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Tuominen
Hanna
Asianajaja
Lieke Asianajotoimisto Oy
Tuominen
Pasi
Kiinteistöpäällikkö
HUS Tilakeskus
Turtiainen
Raisa
projektipäällikkö
A-Kruunu Oy
Turunen
Heikki
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Turunen
Mikko
Varatoimitusjohtaja
Fimpec PMO Oy
Turunen
Pekka
Osastonjohtaja
Granlund Kuopio Oy
Tykkä
Joonas
Projektipäällikkö
Stara, Rakennustekniikka, Korjausrakentaminen
Tyynysniemi
Matti
Asianajaja, Managing Associate
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Tähtisaari
Antero
liiketoimintajohtaja
WSP Finland Oy
Uschanov
Tomi
Tiimipäällikkö
Rakennustieto Oy
Vainikka
Jani
LVI-insinööri
Lahden tilakeskus
Vainionpää
Jarkko
Rakennuttajapäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Valtari
Juha
Toimialajohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Valtonen
Perttu
Toimitusjohtaja
Sweco PM
Valtonen
Rami
Johtaja, kustannuslaskenta
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Vanhapelto
Taru
Projektijohtamisen asiantuntija
noste.io
Varjonen
Saija
Suunnittelujohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Vasama
Panu
Asianajaja
Lieke Asianajotoimisto Oy
Viheriäranta
Kirsi
Rakennuttajapäällikkö
Hemsö Suomi Oy
Viitala
Jan
tuotantopäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Viranko
Noora
construction manager
Citycon Oyj
Virsu
Johanna
Rakennuttamisen asiantuntijaryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Virta
Tapio
yksikönjohtaja, projektijohto ja rakentaminen (PJP)
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Virta
Lasse
liiketoimintapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Virtanen
Kirsi
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Virtanen
Pirita
Founding Partner
Private Mediator
Virtanen
Tommi
Vanhempi projektipäällikkö
Teollisuuden Voima Oyj
Vuorela
Mari
Viestintäpäällikkö
Kiinko
Vuorio
Risto
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, Tilat
Välitalo
Sami
Aluepäällikkö
Ramboll CM OY
Warma
Kim
Projektipäällikkö
Finavia Oyj
Westermark
Lars
Osastonjohtaja
Väylävirasto
Westlin
Henry
kaupungininsinööri
Vantaan kaupunki
Yletyinen
Ninni
Koulutuskoordinaattori
Kiinko
Yli-Säntti
Jaakko
Liiketoimintajohtaja
Sweco Finland Oy
Yliknuussi
Matti
LVI-asiantuntija
Tuusulan kunta
Yliluoma
Taru
Projektipäällikkö
YIT Suomi Oy
Zaitseva
Katerina
ohjelmapäällikkö
Tuusulan kunta
Ågren
Arto
Rakennusvalvoja
Vaasan kaupunki
Åkerman
Anu
Rakennuttajapäällikkö
KOy Laakson yhteissairaala